Tuotteemme suurentuvat..

Mökin rakennuslupa

Rakennuslupaa haetaan täyttämällä rakennuslupalomake. Rakennusluvan hakemisessa on kuntakohtaisia eroja, joten kannattaa tutustua oman mökkikunnan rakennusvalvonnan internetsivuihin.

Rakennuslupahakemuksen liitteet

selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta
tonttikartta ja tonttirekisteriote tai virallinen kartta, maaseudulla maarekisteriote
maaseudulla ote yleis- tai seutukaavasta
asemapiirustus tontista
rakennuspiirustukset
pääsuunnittelijahakemus (rakennusvalvonnan lomake)
naapurilausunto
rakennushankeilmoitus (rakennusvalvonnan lomake)
mahdollinen poikkeamislupapäätös
vesijohto ja jätevesisuunnitelma
rakennusoikeuslaskelma

Lahjakortti