Tikkurila - Vajojen ja huvimajojen pintakäsittelyt

Myös piharakennusten elinkaarta saat pidennettyä säännöllisellä hoidolla.

Lautarakenteisia vajoja ja huvimajoja voidaan käsitellä halutusta
ulkonäöstä riippuen peittävällä tai läpikuultavalla tuotteella. Nämä
pintakäsittelyt eroavat myös huoltoväliltään: MaalausRYL 2012:n
mukaan (maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset) kuullotteiden kun-
nossapitoväli on lyhyt (2…5 vuotta) ja peittosuojien keskipitkä (5…10
vuotta).
Kunnossapitovälit ovat kuitenkin suuntaa antavia ja kokemuspe-
räisten huoltovälien alarajoilla. Todellinen huoltoväli on tyypillisesti
Maalaus RYL 2012 kunnossapitoväliä pidempi ja säärasitusten määrä
sekä rakennetekniset asiat vaikuttavat huoltoväliin voimakkaasti.
Rakennuksen ulkoseiniin ja niiden pintakäsittelyihin kohdistuviin
rasituksiin vaikuttavat rakenteelliset ratkaisut, kuten räystään pituus
ja sokkelin korkeus. Pitkät räystäät suojaavat seinäpintaa sekä aurin-
gon valolta että vesisateelta ja riittävän korkea sokkeli suojaa lauto-
jen alaosia roiskevedeltä.
Kuullotteista suosittelemme lautarakenteille mm. Valtti Coloria tai
Valtti Akvacoloria. Valtti Arcticilla saa puuta korostavan, huurteise-
na hohtavan pinnan. Peittosuojat-tuoteryhmästä suosittelemme
Vinhaa. Tuotteet käytetään aina sävytettynä. Valtti Colorin ja Akvaco-
lorin sävyt löytyvät Valtti-kartasta, Valtti Arcticille on oma karttansa.
Vinhaa voi sävyttää Vinha- tai Puutalot-värikartan mukaan.
Uudiskäsittely

• Käsittelemätön puupinta puhdistetaan liasta, tarvittaessa pesemällä.
• Mahdollinen homeinen pinta pestään Homeenpoistolla.
• Kuiva pinta pohjustetaan Valtti Pohjusteella tai Valtti Akvabasel-
la sivellen.
• Pintakäsittely tehdään kahteen kertaan tiukasti hangaten Valtti
Colorilla, Valtti Akvacolorilla tai Valtti Arcticilla, vaihtoehtoisesti
peittävällä Vinhalla.

Huoltokäsittely
Pintakäsittelyjen huolto tehdään tarvittaessa, kun pinnassa näkyy
selvää haalistumista, kulumista tai peittävän tuotteen halkeilua/
pientä irtoamista. Useimmiten huoltokäsittely tehdään samantyyppi-
sellä tuotteella, millä pinta on aikaisemminkin käsitelty. Kuullotteista
voidaan kuitenkin vapaasti valita vesiohenteinen tai liuoteohenteinen
tuote, joita voidaan käyttää ristiin. Vanha kuullotteella käsitelty pinta
on myös mahdollista huoltokäsitellä peittäväksi Vinhalla.

Esikäsittely:
• Pinnat pestään, homehtuneet pinnat Homeenpoistoliuoksella eti-
ketin ohjeiden mukaisesti. Huuhdellaan hyvin ja annetaan kuivua
kunnolla.
• Mahdollinen irtoava vanha kalvopinta poistetaan kaavinraudalla
ja/tai hiomalla.
• Huonokuntoinen, harmaantunut puuaines poistetaan hiomalla tai
teräsharjalla.
Huoltokäsittely kuullotteella:
Puupuhtaat pinnat pohjustetaan Valtti Akvabasella tai Valtti Pohjus-
teella. Pohjustetut kohdat käsitellään ensin kertaalleen, jonka jälkeen
koko pinnan käsittely Valtti Colorilla, Valtti Akvacolorilla tai Valtti
Arcticilla.
Huoltokäsittely peittävällä suojalla:
Puupuhtaat pinnat pohjustetaan Valtti Akvabasella tai Valtti Pohjus-
teella. Pohjustetut kohdat pohjamaalataan ensin kertaalleen, jonka
jälkeen koko pinnan valmiiksimaalaus Vinhalla.
Käsiteltyjen pintojen hoito
Pese pintoja tarvittaessa Huoltopesulla. Ajoittainen pesu pitää pinnat
puhtaana liasta ja siitepölystä, jolloin myöskään pintahomeelle ei ole
otollista kasvualustaa. Tikkurilan Huoltopesu on tehokas yleispuhdis-
tusaine, joka kuitenkaan ei kuluta maalipintaa.

Lahjakortti